Danh mục: Đặc Sản An Giang

Mây Gai An Giang

Đến Châu Đốc, ngoài việc thưởng thức những trái me Thái chín ngọt bán khắp nơi. Du khách còn có cơ hội bắt gặp và bỏ vào trong kho …